EN Nico Nubiola talla en fusta una figura que és la maqueta d’una altra més gran: un Patufet (“Pulgarcito” en l’original portuguès) de més de cinc metres d’alçada, fet de suro i articulat. Aquest gran Patufet és per a una representació teatral, o una representació de carrer, o en definitiva un espectacle en majúscules a realitzar en un llogaret irreductible del nord de Portugal. Una mostra d’espontaneïtat i habilitat manual.