El teatre és una de les activitats artístiques que es treballa a l’escola l’Aulet de Celrà. Ja des dels seus inicis i de la mà de Quim Domènech, l’escola es va construir al voltant d’un petit escenari, en el qual els divendres es van representant les obres que preparen els diferents cursos del centre. Es tracta d’un treball intens i molt motivador, una tasca que esdevé transversal per les diferents disciplines que finalment hi prenen part: plàstica, llenguatge, idiomes estrangers, expressivitat, treball en equip … Aquest divendres 13 de novembre va ser el torn dels alumnes de 5è, que van representar l’obra “L’inimaginable volta al món”, una obra que ha sortit de la imaginació dels propis alumnes, que van decidir escriure ells mateixos la història. En David, el professor de teatre, l’Antònia tutora del grup i els altres mestres implicats en l’obra han anat orientant durant les darreres setmanes els treballs i assajos, per arribar al fi de festa de la representació davant els companys de l’escola i els pares.
Aquesta és una activitat a la que cal seguir donant suport pels beneficis que aporta en l’aprenentatge dels nens i nenes, a la seva motivació, al creixement personal i a la cohesió del grup. Felicitem i animem als mestres de l’Aulet!