Project Description

Aprendre, per a un futur sostenible. Programa d’educació ambiental de l’ajuntament de Celrà. Compilació de dossiers per e mestres de cares a valorar els ecosistemes naturals aqüàtics propers a la vila de Celrà; per a la depuració d’aigua; i per l’aprofitament de les energies renovables. Ofereix continguts amplis, signats per Rocamare Educació ambiental i l’associació Galanthus, així com exercicis pràctics per l’alumnat.