Project Description

Il·lustracions de diverses campanyes de sensibilització ciutadana, dutes a terme per l’ajuntament de Girona: Civisme, construcció i seguretat.