Project Description

Es tracta d’un vídeo de format curt en el qual es recull la metodologia de mostreig de camp per a la realització de censos visuals de tortugues d’estany i de rierol (Emys orbicularis i Mauremys), així com la caracterització dels hàbitats aquàtics on aquestes viuen, per tal de valorar la importància de la conservació de l’entorn per a l’espècie. Complementarà la revisió dels materials de l’oferta educativa per a Batxillerat i cicles formatius amb la incorporació de conceptes adequats relacionats en base al currículum com la química, la física, la biologia, la probabilitat i l’estadística. Aquest projecte liderat per Limnos i la Fundació Emys.