Project Description

Aquest treball ha estat creat com a complements de les visites guiades a les plantes de tractament d’aigua del Consorci de la Costa Brava. Els continguts han estat redactats per la COPA (antig GEA) que també és l’empresa dedicada a fer les visites guiades.

L’objectius del treball és conscienciar als estudiants de la problemàtica de l’aigua, donar importància las usos que se’n fa per a conscienciar la racionalització del consum i ser testimonis també dels processos de regeneració i depuració a que ens veiem obligats per a poder reutilizar l’aigua o per retornar-la al medi en les millors condicions possibles.