Project Description

Aquest treball il·lustra la remodelació del barri vell de Banyoles, que respecte i incorpora l’estructura dels seus recs, tant importants en el desenvolupament de la ciutat des de la seva construcció. La presència dels recs és visualment important i destacada arquitectònicament de diverses formes al llarg dels carres i places de la Banyoles antiga.