Project Description

Enguany, dins de la campanya de captació d’alumnes per a les escoles agràries de la Generalitat de Catalunya, hem realitzat diversos treballs complementaris, com ara el disseny i edició de les carpetes de les escoles i també del pòster on es situen les escoles al mapa de Catalunya, per mostrar l’efecte de xarxa que fan les escoles al territori. Les fotografies utilitzades han estat realitzades durant el curs 2015-2016, amb la finalitat d’actualitzar la imatge del servei, i s’han realitzat amb la finalitat de mostrar el jovent realitzant activitats agràries del moment.