Project Description

Aquest és un interactiu que hem preparat per a l’Ajuntament de Llagostera. Aquest audiovisual per met la incorporació de les diferents peces dipositades a l’Arxiu Municipal i que es posen en “circulació” per diferents indrets de la vila. Tanmateix incorporen vídeos corresponents a les diferents exposicions temporals realitzades al centre de Can Caciques, moltes peces de la qual passen a formar part del fons d’aquest interactiu.