Project Description

A la riba de dos mars. Des Lediterrani al golf de Bòtnia. 1880 – 1914.

“110 fotografies. Poden ser suficients per intentar copsar com eren dues ciutats, dues col·lectivitats separades per 2.858 quilòmetres? La visió apriorística que, abans de començar la recerca, ens feia argumentar que dos pobles del nord i el sud d’Europa havien de presentar trets molt diferenciats, s’ha complert? El marc cronològic, 1880 – 1914, que aparentment n’accentuaria la diversitat, reforça la hipòtesi inicial?…”

Joan Boadas i Raset
Cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP)
de l’Ajuntament de Girona

Podeu visitar la web des d’aques enllaç: Girona – Gävle