Project Description

Celrà compta amb un bon nombre d’itineraris per l’entorn. Englobats dins del projecte Ter-Gavarres que darrerament va agafant força, s’ha editat una actualització dels itineraris, reordenant-los i agrupant-los per fer-ne difusió per als visitants del municipi. La idea és que la Torre Desvern esdevingui el punt de trobada de tots aquest itineraris.