Project Description

“Josafat” és un musical produït per l’ajuntament de Girona. ës a càrrec nostre el disseny de la cartelleria i altres elements de difusió, així com de les fotografies i infografia al respecte.

“Volem afavorir la creació perquè l’entenem com un dels patrimonis culturals més importants de la nostra societat i com a factor bàsic de desenvolupament que s’haurà de compaginar i alimentar amb una línia de difusió i amb una decidida política de foment acollint iniciatives que sorgeixin del nostre territori”.

La grafia “Josafat” és obra de Rafel Masó, arrel de la publicació de la novel·la de Prudenci Bertrana.