Project Description

Fruit d’un encàrrec de l’Ajuntament de Besalú, vam modelar la restitució dels diferents elements arquitectònics al voltant de la Micvé de Besalú, per conformar tot l’espai que ocupava l’antiga sinagoga. Per a realitzar el modelat 3D d’aquest treball, vam utilitzar textures dels dibuixos que en Jordi Sagrera va fer a tal efecte.