Project Description

Quan l’any 1911 Joan Coma i Cros adquirí la popularment coneguda com a Fàbrica del Veïnat o Les Vetes, el món industrial en general i la indústria tèxtil en particular ja havien experimentat molts canvis, tant des del punt de vista del procés de fabricació com de les condicions laborals dels seus obrers. Els “amos” de les empreses havien començat a prendre consciència de la necessitat i el valor dels treballadors i treballadores que formaven part de l’engranatge de la seves fàbriques i així, tímidament, començaren a organitzar jornades d’esbarjo i diversió per als obrers amb el doble objectiu de satisfer el temps de lleure dels seus assalariats i, de passada, tenir-los “contents” per tal d’estalviar-se conflictes laborals.

Exposició dissenyada per a la Biblioteca de Salt, 2013.