Project Description

A l’Arxiu Històric de Girona, s’hi conserva un tresor amagat que consisteix en un gran nombre de documents hebreus procedents de la important comunitat jueva gironina i que estan encara avui en bona part amagats dins de les cobertes d’alguns llibres notarials. Són fragments de documents escrits en hebreu que es van fer servir a l’època medieval per a farcir les cobertes, és a dir, per a donar consistència a l’enquadernació de llibres que reunien les actes dels notaris de Girona.

Les persecucions i desplaçaments de les comunitats jueves motivaren la pèrdua dels seus documents històrics d’època medieval. La majoria dels conservats avui a Europa s’han recuperat de cobertes de llibres, com en el cas de Girona.

Girona és una ciutat on està documentada la presència de jueus des de molt antic. A partir dels segles X i XI comencen a aparèixer a la seva documentació notarial nombrosos testimonis de l’existència de persones identificades com a iudei o hebrei.

La comunitat jueva de Girona donà figures molt importants del pensament i la cultura jueves, filòsofs, científics i poetes. Al llarg dels segles XIII i XIV, en què es desenvolupà el corrent místic de la càbala, s’hi consolidà el centre cabalístic més important de tota l’Europa occidental.

Podeu visitar el web des d’aquest enllaç: Manuscrits hebreus