Project Description

Dirigit per Fractàlia, aquesta guia pretenia mostrar les principals característiques estructurals de les edificacions rurals de casa nostra.