Project Description

Il·lustracions de diversos treballs de doctorat sobre distribució i morfologia de diverses espècies de formícids. Es trata de dibuixos de caire cinetífic, realitzats basant-se amb les principals característiques destacades en els llibres de morfologia de les diferents espècies tractades. Les il·lustracions es van realitzat amb la tècnica de camp clar. Universitat Autònoma de Barcelona.