Project Description

Hem realitzat el seguiment ideogràfic de diverses rutes literàries, organitzades durant el 2021 per Espais Escrits. Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Català és una associació privada sense ànim de lucre que aglutina les institucions que vetllen i promouen la lectura i els estudis dels escriptors patrimonials de la literatura catalana. Constituïda l’any 2005, es va gestar a la dècada dels 90.
Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català es va gestar a la dècada dels 90, en el marc de les trobades de l’associació de fundacions i cases d’escriptors espanyols (ACAMFE), on un grup de cases catalanes vam constatar que ens caracteritzava una problemàtica comuna de la qual destacaven la poca presència que tenia la memòria d’escriptors catalans en els circuits de difusió de la literatura i la difícil situació professional dels responsables dels diversos centres. Aquesta situació va fer que el grup plantegés a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) la necessitat de crear una eina de comunicació que posés en relació els diversos centres de Patrimoni Literari Català i que els difongués tant al gran públic com als estudiosos.