Project Description

Es tracta d’un recull de premsa dels diferents esdeveniments que van tenir lloc des de que el Municipi de Salt es va intregrar al de Girona fins a la nova segregació i independència que va assolir definitivament, després de la pressió popular, el poble de Salt.

Hem plantejat un disseny que evoca el treball manual propi de la campanya que en aquella època es va dur a terme, amb més il·lusió que mitjans. Hem intercalat els retalls de diaris amb la cronologia dels fets, la qual cosa ajuda a seguir l’ecolució dels esdeveniments.