Project Description

L’any 1960 el Ministeri d’Obres Públiques va encarregar la realització de fotografies aèries de Blanes a Llançà. Aquest recull fotogràfic, més de 40 anys després, constitueix un document molt valuós d’uns zona que immediatament després va patir una important pressió urbanística, provocada pel turisme i l¡aprofitamnet interessat de les constructores, la qual ha durat fins els nostres dies.

Acompanyant aquesta presentació, es va editar una exposició que va itinerar per diversos indrets de la Costa, servint per senyal d’alerta als diferfents municipis costaners de cares a la preservació deñs indrets naturals que, malgrat tot, encara queden a la Costa Brava.