Project Description

Durant el 2015 ens vam plantejar de dur a terme diverses filmacions a les escoles agràries de la Generalitat de Catalunya. En aquell moment la intenció va ser la de iniciar els treballs amb la finalitat de tenir un vídeo de promoció de les escoles en general, de cares a les campanyes de captació d’alumnes. Una de les qualitats que es volen destacar és la idea de xarxa d’escoles, que donen servei amb coordinació a tot el territori i a les necessitats del sector agrari.

Al llarg de les diverses filmacions, vam decidir arribar a totes les escoles, la qual cosa ens ha permès la obtenció d’una major varietat d’imatges, i a l’hora ens ha obert la possibilitat de poder realitzar altres vídeos complementaris, seguint el mateix patró de la campanya inicial, que poden abastar els cicles formatius més destacats, o temes que es puguin tractar de forma individualizada. A més, ens pot permetre la realització d’un vídeo referent a cada escola, tot i que en algun cas podem quedar limitats, ja que en alguna de les sortides o bé a causa del temps o de les mateixes activitats de les escoles, la filmació de tan sols una jornada pot ser insuficient.

Podeu visitar des d’aquest enllaç el blog on anem publicant les sortides i els vídeos editats: escoles agràries