Una més de les accions d’aquest projecte que ha sorgit fruit de la necessitat de saber l’efecte del nostre treball sobre l’entorn, ha sigut l’elaboració d’una enquesta d’opinió. L’hem anomenat “I tu, què has fet fins ara?” per interpelar una mica als nostres companys. D’entrada ens ha fet sentir certa sorpresa que aparentment els nostres companys no han reaccionat, al menys de la forma que nosaltres estem convençuts que haurien d’haver fet. Però per tenir més informació que no sigui la percepció subjectiva, vam decidir confeccionar una enquesta senzilla per a poder quantificar diversos aspectes de la reacció o no dels alumnes del centre. Els resultats d’entrada no són dolents; alguns molt realistes, altres més esperançadors. Ens falta encara valorar les aportacions personals que han fet els nostres companys, amb les que finalment confeccionarem i publicarem les nostres conclusions al respecte.
En aquest vídeo us presentem gràficament els resultat de les preguntes que hem pogut quantifica, fent una mitjana respecte a tots els grups d’ESO. Val a dir que hi ha diferències importants segons el nivell, però això ja ho valorarem a les conclusions finals.
El problema del reciclatge ha sigut un tema molt absorbent, i segurament ens ha exigit més temps del que ens pensàvem. Però valorem positivament aquesta feina que hem pogut fer, perquè a més ens hem adonat treballant aquest tema del grau de complexitat de la nostra manera de viure, i dels efectes que podem generar i evitar respecte a l’entorn. Continuarem, doncs, amb aquest treball, el temps que calgui.