Project Description

Aquest treball està integrat amb l’acció compartida amb Pep Aymerich, durant el darrer festival Bhum de 2012 que es va celebrar a l’animal a l’esquena (Celrà).

L’acció va consistir fer una clariana en una zona de bosc, la qual es va cloure amb els arbres circundants gràcies al treball de cordel i politges. Al mig, en un forat vertical d’uns dos metres, un personatges cavava enmig de la llum i el fum. Les brnaques dels arbres s’anaven separant i obrint, i apareixia una lona que, des del mateix forat del centre, es projectava aquest vídeo.

L’acció eta acompanyada amb la percussió del grup els Taxecs de Celrà, i acabava en sortir el personatge del forat central.