Project Description

Realizació de fotografies de detall per a aplicacions gràfiques de restauració.