Project Description

Fotografies realitzades durant l’estada a k’illa de La Palma per a la ealització del documental “Tanausú“,  que il·lustra el poema simfònic composat per Paco Viciana. Aquestes reportatge fotogtafic es van fer per a l’edició del llibert que acompanya la publicació del CD de la música i del dvd del documental.